Locuri de parcare disponibile la 24-04-2019

vezi aici

 

NOTA INFORMATIVA 03-04-2019

vezi document PDF

 

ANUNT LICITATIE 19-02-2019

vezi anunt PDF

Caiet de sarcini pentru licitatie - PDF

 

REGULAMENT PARCARI CU BARIERE

vezi regulament PDF

 

ANUNT LICITATIE 22-01-2019

vezi anunt PDF

Caiet de sarcini pentru licitatie - PDF

 

 

ANUNT SELECTIE MEMBRU CA

vezi anunt PDF

 

ANUNT LICITATIE 09-01-2019

vezi anunt PDF

Caiet de sarcini pentru licitatie - PDF

ANUNȚ PUBLIC

Prin prezenta, S.C. Parking Focșani S.A. anunță în mod public că data limită pentru prelungirea contractelor de închiriere a locurilor de parcare este 31 decembrie 2018.
Acest lucru este de altfel stipulat și în contractul pe care fiecare beneficiar l-a semnat cu societatea noastră, prelungirea nefăcându-se automat în lipsa unei solicitări explicite. Totodată însă, pentru eliminarea unor situații nedorite, considerăm că este mai mult decât necesar să reamintim cetățenilor din Municipiul Focșani această prevedere.
Nu în ultimul rând, precizăm faptul că persoana care nu va solicita prelungirea contractului până la data mai sus menționată, își pierde dreptul de preemțiune, locul respectiv de parcare urmând a fi atribuit pe principiul " primul venit, primul servit ".

Actele necesare prelungirii contractului sunt următoarele :
1. Copie certificat de înmatriculare cu viză I.T.P. valabilă ;
2. Abonamentul de parcare în vederea vizării anului 2019 ;

Pentru alte detalii, vă stăm la dispoziție la sediul instituției din Strada Ștefan cel Mare nr. 21, de Luni până Joi între orele 08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00 și vineri între orele 08:00 - 14:00, la telefon 0337/401513, pe site-ul www.parking-focsani.ro și pe facebook, pe pagina oficială - Parking Focsani S.A.

Director,
Nicușor Statache

 

ANUNT LICITATIE 28-09-2018

vezi anunt PDF

Caiet de sarcini pentru licitatie - PDF

 

ANUNT ANGAJARE

Angajam auditor intern si incasatori parcari cu plata. CV-urile se depun la sediul societatii din Str. Stefan cel Mare Nr.21. Relatii la tel. 0337.401.513

 

ANUNT LICITATIE 07-09-2018

vezi anunt PDF

Caiet de sarcini pentru licitatie - PDF

 

ANUNT LICITATIE 05-07-2018

vezi anunt PDF

Caiet de sarcini pentru licitatie - PDF

 

ANUNT LICITATIE 22-06-2018

vezi anunt PDF

Caiet de sarcini pentru licitatie - PDF

 

ANUNT LICITATIE

vezi anunt PDF

Regulament licitatie - PDF

Caiet de sarcini pentru licitatie - PDF

 

COMUNICAT DE PRESĂ

(07 mai 2018)

 

Stimați cetățeni, vă anunțăm că începând cu data de Joi, 10.05.2018, vom pune în aplicare prevederile art. 36 alin. (2) din H.C.L. 160/2017 : 
“Autovehiculelor care sunt staționate sau parcare neregulamentar în Municipiul Focșani (pe spații verzi, trotuare, etc.) în locurile unde se interzice oprirea, staționarea sau parcarea autovehiculelor, în parcările publice cu plată în cazul în care nu se poate face dovada plății parcării (inclusiv în cazul în care nu se poate citi tichetul / abonamentul), în cazul în care nu sunt respectate marcajele orizontale, în cazul parcării autovehiculelor cu masă maximă autorizată peste 3,5 tone, în cazul parcării pe locurile rezervate locurilor cu handicap, li se va bloca roata sau se va aplica măsura amenzii.“ 
În cazul în care nu vor fi respectate prevederile articolului mai sus menționat , se va aplica dispozitivul de blocare. Deblocarea se va face după achitarea contravalorii tarifului de 50 lei T.V.A. inclus, tarif stabilit prin H.C.L. 160/2017.

Director,
Statache Nicușor

COMUNICAT DE PRESĂ

(02 aprilie 2018)

 

Parking Focșani SA cu sediul în Focșani str. Ștefan cel Mare nr.21, vă aduce la cunoștință următoarele:

  1. În termen de 15 zile de la data prezentului anunț, dar nu mai târziu de data de 17.04.2018 vă rugăm să ridicați plăcuțele de identificare loc parcare sub titulatura D.D.S.P. (Direcția de Dezvoltare Servicii Publice) sau alte inscripționări decât cele autorizate de Parking Focșani SA, întrucât contractul de închiriere loc parcare a expirat.
  2. În cazul neridicării personale a plăcuțelor vom fi nevoiți să ridicăm plăcuțele aferente domeniului public al Municipiului Focșani cu responsabilitatea păstrării acestora la punctul de lucru din Focșani str. Răsăritului nr.10
  3. După termenul de 17.04.2018, plăcuțele vor intra în proprietatea Parking Focșani SA

Precizăm că Parking Focșani SA este operatorul care administrează parcări autovehicule în baza Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de parcări și a HCL 160/2017.

Relații la tel. 0337.401.513 între orele 08:00-16:30.

Director,

Statache Nicușor

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Stimați cetățeni,

 

Vă aducem la cunoștință faptul că în baza Protocolului de Colaborare încheiat între S.C. Parking Focșani S.A., Poliția Locală și Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, autovehiculele parcate neregulamentar pe carosabil sau în afara acestuia dar și cele care ocupă abuziv un loc de parcare din parcările de reședință vor putea fi ridicate și depozitate la sediul din Strada Răsăritului.

Dorim să amintim faptul că solicitările se fac telefonic la Poliția Locală la numărul de telefon 0237/215.005, aceasta fiind organul constatator care poate aplica sancțiune și dispune măsura ridicării. Conform H.C.L 160/2017 și în baza Protocolului de Colaborare, S.C. Parking Focșani S.A. nu se poate autosesiza în aceste cazuri, fiind operatorul de parcare.

Serviciul Ridicări Auto va funcționa 24 h din 24 h, cu mențiunea ca momentan ridicările auto se vor efectua în intervalul orar 09:00 – 21:00, casieria și dispeceratul având program 24h/24h.

 

Director,

Milea Giani Răzvan

 

COMUNICAT

(08 martie 2018)

 

SC Parking Focsani SA ,cu sediul in  Focsani, str. Stefan Cel Mare nr. 21, reprezentanta legal de Milea Giani Razvan-Director, prin prezenta va aducem la cunostiinta urmatoarele

- Persoanele care au incheiate contracte de inchiriere loc de parcare cu SC PARKING FOCSANI SA  pentru anul 2017 cu termen de valabilitate 31.12.2017, trebuie sa incheie un nou contract (act aditional) pentru anul 2018 pana la data de 31.03.2018. Dupa aceasta data locurile de parcare vor fi alocate altor solicitanti.

- Datorita faptului ca procesul de inventariere a parcarilor din Municipiul Focsani este in derulare precizam ca incheierea contractelor se va efectua in termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de inventariere a parcarilor, situatie ce va fi anuntata in timp real prin mijloace de informare, pentru fiecare parcare.